Faculty Members

How high an academic institution goes... Depends upon how strong its teaching faculties are...
 
Physics Chemistry
 • Asso. Prof. Dr. Ganesh K. Shrestha
 • Asst. Prof. Raj Deo Shah
 • Asst. Prof. Daya Nidhi Chhatkuli
 • Ms. Sari Shrestha
 • Asst. Prof. Ganga Rai
 • Dr. Prem Bahadur Chand
 • Dr. Shrijana Ghimire
 • Ms. Saradha Shakya
Biology Mathematics
 • Prof. Dr. Surya Ratna Gubhaju
 • Asso. Prof. Ranga Nath Shrestha
 • Ms. Navina Shrestha
 • Ms. Manju Shrestha
 • Ms. Preeti Dhakal
 • Ms. Pratikshya Shrestha
 • Asst. Prof. Ramesh Timsina
 • Asso. Prof. Raj Kumar Mahato
 • Mr. Mukunda Jha
 • Mr. Rabishankar Mishra
Hotel Management Computer
 • Ms. Poonam Tuladhar
 • Mr. Subhash siwa
Accountancy Economics
 • Ms. Shanta Upreti
 • Mr. Govinda Khanal
 • Mr. Shyam Thapa
 • Mr. Dipak Raj Khanal
English Nepali
 • Mr. Bishnu Bdr. Khadka
 • Mr. Gyanab Raj Gautam
 • Mr. Gopal Khatry
 • Mr. Bibek Ghimire
 • Ms. Deepa Bhatta
 • Ms. Shova Kafle
 • Dr. Yogeshwor Niraula
 • Mr. Yograj Sapkota
 • Mr. Bhawani Parajuli
B. Studies/T.T. Sociology
 • Mr. Chandrayan P. Shrestha
 • Mr. Hari Bahadur Khatri
 • Ms. Hita Khanal
 • Mr. Surendra Thapa
 • Mr. Dipak Khanal
 • Mr. Santosh Lamsal
Mass Communication Marketing
 • Mr. Ranjan Jha
 • Mr. Raj Kumar Shah
 • Mr. Prem Rai